De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelose raad stelt afvalbeleid bij: meer maatvoering en geen stortkosten

Almelose raad stelt afvalbeleid bij: meer maatvoering en geen stortkosten

ALMELO – De gemeente Almelo streeft naar meer maatvoering bij het inzamelen van huishoudelijk afval, waarbij het uitgangspunt blijft dat het afval gescheiden moet worden aangeleverd. De burger wil blijkens onderzoek dat er tweewekelijks in plaats van vierwekelijks wordt ingezameld. De gemeenteraad lijkt er wel voor te voelen, mede om zich ophopende afvalbulten op de milieu-eilanden in wijken en buurten te voorkómen. Bovendien zouden containers op zaterdag drie in plaats van vier keer moeten worden geleegd.

De zogenoemde grijze bak blijft, zo lijkt een meerderheid van de gemeenteraad te willen. De grijze container dient voor restafval dat niet tot plastic/metaal en groente-, fruit- en tuinafval behoort. De gemeenteraad lijkt eveneens geporteerd te zijn voor een proef naar behoefte minicontainers beschikbaar te stellen aan burgers die daarmee iets goedkoper uit zijn. Het college van burgemeester en wethouders neemt dit in overweging.

Het college zal verder de breed gedragen suggestie van het PvdA-raadslid Stapel onderzoeken om de mogelijkheid te bieden bij de werf van Twente Milieu aan de Turfkade de onbeperkte mogelijkheid te geven tot het kosteloos aanbieden van groot afval, zoals banken, kasten en bedden of wat daar van over is. Nu is het ‘storten’ van de eerste 150 kilo gratis en moet daarna per kilogram worden gedokt. Stapel stelde vast dat weinig inwoners onder het huidige regime méér aanleveren dan 150 kilo en dat de baten daardoor niets voorstellen. Om die reden stelde hij voor alles aan de Turfkade gratis te maken, ook al omdat de praktijk leert dat veel groot afval ‘nu vaak aan straat’ wordt gezet. Verantwoordelijk wethouder Cornelissen zegde niets toe, behalve een onderzoek, want er moet volgens hem voor worden gewaakt dat mensen ‘dumpafval’ komen storten dat in de grijze container hoort. Hij signaleerde ook dat andere gemeenten ertoe overgaan de mogelijkheid tot het gratis storten van afval juist af te schaffen.

Het college komt bij debatten over de begroting met een tarievenvoorstel en begint volgend jaar, als het kan vóór de verkiezingen, met een inhoudelijk raadsvoorstel over de wijze van inzamelen en het voorkómen van overlast in welke vom dan ook.

Deel dit nieuws!