De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hoewel zegenrijk voor Rijssen wijst SGP gekozen burgemeester af

Hoewel zegenrijk voor Rijssen wijst SGP gekozen burgemeester af

RIJSSEN - De gekozen burgemeester is de SGP in Rijssen-Holten een gruwel. Dat blijkt uit de reactie van het raadslid Bosma namens zijn partij op de Haagse fluisteringen als zou D66 het kroonjuweel van de gekozen burgemeester in een conceptregeerakkoord hebben gekregen tijdens de formatie van een nieuw kabinet. CDA, CU en VVD  zouden dit ‘kroonjuweel’ aan D66 gunnen.

D66 spreekt in dit verband over bestuurlijke vernieuwing en democratische vooruitgang, maar Bosma vraagt zich af of het een gelukkige ontwikkeling is. ‘In de eerste plaats moet D66 vooral niet te vroeg juichen. In het verleden zijn al eerder kroonjuwelen van democratische vernieuwing gesneuveld. Dat de formerende partijen met meer of minder tegenzin coalitiepartner D66 iets toezeggen, wil nog niet meteen zeggen dat het ook gebeurt. Het is maar de vraag of de senatoren van CDA, CU en VVD er net zo over denken als de Tweede Kamerfracties van deze partijen. En zelfs als dat zo zou zijn, moet er een tweederde meerderheid van beide Kamers instemmen met het voorstel omdat het hier een grondwetswijziging betreft.’

Verder ziet de SGP een staatsrechtelijk bezwaar. De uitvoerders van beleid worden indirect verkozen op basis van coalitievorming. ‘Nederland is immers geen presidentiële democratie zoals Amerika, waar men ook de uitvoerende macht rechtstreeks kiest. Het is toch wonderlijk dat we niet de minister-president en de commissaris van de koning kunnen kiezen, maar wel de burgemeester. Wanneer de uitvoerder - in dit geval de burgemeester - een zelfstandig kiezersmandaat krijgt, moet je hem ook meer bevoegdheden geven. Stel nu dat er een verschil van mening is tussen een meerderheid van de gemeenteraad en de burgemeester, wie heeft het dan uiteindelijk voor het zeggen? Beide hebben immers een democratische legitimatie. ‘

Daarenboven zal een gekozen burgemeester volgens de SGP ‘veel eerder bezwijken voor de verleiding om als een politicus te werk te gaan dan als bestuurder’. De door de Kroon benoemde bestuurder heeft naar het oordeel van de staatkundig-gereformeerden ‘veel meer zijn handen vrij om ook (noodzakelijke) impopulaire maatregelen te nemen.’ En: ‘Het gevaar bestaat dat de gekozen burgemeester daardoor niet meer als relatief onpartijdig beschouwd zal worden. Daarmee wordt het dagelijks bestuur van de gemeente te veel politiek gemaakt.

Bosma eindigt zijn traktaat met een opmerkelijk lokaal argument vóór de gekozen burgemeester. ‘Het zij duidelijk dat de SGP weinig ziet in de gekozen burgemeester. Hoewel, in het geval van de gemeente Rijssen-Holten biedt het misschien ook wel onvermoede kansen…’

Deel dit nieuws!