De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad bezorgd over cultuur, kwaliteit en mores ambtenarij Hellendoorn

Raad bezorgd over cultuur, kwaliteit en mores ambtenarij Hellendoorn

NIJVERDAL – Er bestaat grote bezorgdheid over de ambtelijke notities op basis waarvan het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad te Hellendoorn zich een oordeel moeten vormen en besluiten dienen te nemen. De kwaliteit zou steeds meer te wensen overlaten. De tegenwerping van burgemeester Raven dat er zo’n vijftig formatieplaatsen in de ambtelijke echelons zijn weggesneden maakt weinig indruk. Meer dan de kwantiteit zou de kwaliteit debet zijn aan het onvermogen en de misperen. De ambtelijke mores en de bestuurlijke cultuur in de top van het ambtelijk apparaat zijn volop in discussie sinds uitlekte dat gemeentesecretaris annex algemeen directeur Dijkstra (de hoogste baas in de ambtelijke organisatie) een andere functie kreeg.

De gemeenteraad spreekt daar niet in het openbaar over, evenmin over de sfeer op de afdelingen ten gemeentehuize. Verder vinden college en raad een extern (en dus onafhankelijk) onderzoek naar de gang der dingen in het Huis van Bestuur en Cultuur overbodig. Dat fractievoorzitter Daggert van D66 al dan niet per abuis via de mail vuile was ophing betekent dat hij géén fractievoorzitter meer is. Hij is het daar zelf mee eens en heeft de fakkel overgedragen aan collega-raadslid Mostert.

Wel in het licht van de volle openbaarheid gaf voorzitter Scholten van de CDA-fractie afgelopen week lucht aan zijn zorgen over de kwaliteit van notities, raadsvoorstellen en bestemmingsplannen. ‘Kunnen we het ambtelijk nog wel aan en worden we als raad goed geïnformeerd.', vroeg hij retorisch. Hij kreeg, toen hij aandrong op actie van het college, van burgemeester Raven te horen dat er ‘binnenkort eerste stappen’ zijn te verwachten. Scholten gaf aan wel iets meer urgentie te wensen. In ander verband onderstreepte zijn collega Op den Dries van GroenLinks de noodzaak, want hij releveerde dat, wanneer een recent bestemmingsplan ongewijzigd zou zijn vastgesteld, in de manege te Haarle niet op langer paarden zou mogen worden gereden en in een drumlokaal geen muziek meer gemaakt.

Deel dit nieuws!