De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Naast politieke strijd ook petitieactie voor juiste inzet Klijnsma-gelden

Naast politieke strijd ook petitieactie voor juiste inzet Klijnsma-gelden

ALMELO - Met een petitieactie wil de Minimapartij proberen te voorkómen dat de gemeente Almelo de rijksbijdrage van ruim een half miljoen euro voor kinderen die in armoede leven wil verdelen over andere sociale uitgaven. Ook de PvdA maakte zich daar, bij monde van fractievoorzitter Wessels, meermalen sterk voor en kreeg medio dit jaar bij de vaststelling van de meerjarenbegroting (Perspectiefnota) een meerderheid van de gemeenteraad achter zich, maar het college van burgemeester en wethouders legde de aangenomen motie naast zich neer, met name wethouder Cornelissen van de SP die Sociale Zaken onder zijn hoede heeft.

Onlangs liet Cornelissen in reactie op een hernieuwde actie vanuit de gemeenteraad weten te persisteren in de opvatting dat de zogenoemde Klijnsma-middelen beter kunnen worden aangewend voor regelingen voor minima en armoedebestrijding waarop de gemeente namelijk zwaar tekort zou komen.

Het effect is volgens Cornelissen hetzelfde, want veel bestaande regelingen raken links- of rechtsom ook aan het welzijn van kinderen. De meerderheid van de raad vindt dat Cornelissen voor de bestaande regelingen zelf voldoende geld had moeten regelen binnen de gemeentelijke begroting. Het bedrag van acht miljoen dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken (afgelopen week trouwens benoemd tot commissaris des konings in Drenthe) vrijspeelde zou heel specifiek ten goede moeten komen aan kinderen die in armoede opgroeien.

De definitieve besluitvorming over het aanwenden van het geld, in Almelo zo’n 550.000 euro, vindt dit najaar plaats bij het vaststellen van de begroting 2018, waarover de eerste debatten volgende week plaatsvinden. Met een petitieactie wil de Minimapartij het verzet tegen het aanvullen van andere ‘potjes’ met Klijnsma-gelden maatschappelijk kracht bij zetten. ‘Dat kan en mag niet gebeuren’, zegt fractievoorzitter Bolhuis in een persbericht van de partij. ‘Als het college niet naar de meerderheid van de gemeenteraad wil luisteren, dan schakelen we ook de stem van de inwoner van Almelo in.’

Deel dit nieuws!