De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • 'Meer beleid met afval en kritische houding richting Twente Milieu nodig'

'Meer beleid met afval en kritische houding richting Twente Milieu nodig'

HENGELO - Gemeenteraden moeten aan de slag met de doelen van het afvalbeleid en niet alleen met incidenten. Dat adviseren de rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal. Ze deden de afgelopen maanden gezamenlijk onderzoek naar de uitvoering van het afvalbeleid door het (overheids)bedrijf Twente Milieu.

De gemeenten hebben groot vertrouwen in de uitvoeringsorganisatie Twente Milieu, constateren de zes rekenkamercommisssies. En dan: 'Dat vertrouwen is prachtig, maar leidt ertoe dat veel zaken informeel zijn geregeld en de aandeelhouders een weinig kritische houding aannemen. Het formaliseren van de besluitvorming en het activeren van de aandeelhouders geeft de gemeenteraden meer inzicht in de besluitvorming en de mogelijke risico’s van uitvoering op afstand. Dat komt hun werk van kaders stellen en controleren ten goede.'

Regionaal hebben de veertien Twentse gemeenten zich ten doel gesteld dat inwoners in 2030 per jaar vijftig kilo restafval overhouden. Dat zou 'tegen het licht'  moeten worden gehouden. Elke gemeente bepaalt zelf de instrumenten om deze doelstelling te realiseren, zoals de manier van afvalinzameling en de inzamelfrequentie. Ondanks dat de zes onderzochte gemeenten samen met Losser het afvalbeleid laten uitvoeren door Twente Milieu zitten er behoorlijk wat verschillen in de uitvoering. Daarenboven is er maatschappelijke én politieke onrust wegens de toename van zwerfvuil en dumpafval, de protesten over de zogenoemde milieueilanden met vaak ondergrondse containers. De rekenkamers verwijten de gemeenten wel 'een weinig kritische houding' tegenover Twente Milieu, waarvan ze opdrachtgever én aandeelhouder zijn.

Deel dit nieuws!