De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Opnieuw oplaaiend verzet Bornerbroek tegen XL Park (voorheen RBT)

Opnieuw oplaaiend verzet Bornerbroek tegen XL Park (voorheen RBT)

BORNERBROEK – Er zal vanuit het dorp Bornerbroek formeel bezwaar worden gemaakt tegen een wijziging van het bestemmingsplan voor XL Park, dat minder regels heeft vóór en minder eisen stelt áán bedrijven die zich op dit regionale bedrijvenpark willen vestigen. Dit bleek vanavond in een politiek beraad van de gemeenteraad. Eerst waren er inleidingen en bespiegelingen van ambtelijke medewerkers van gemeente Almelo en provincie Overijssel, gevolgd door wat formele vragen van politieke partijen. En toen het beraad ten einde leek te komen nam woordvoerder Dreijerink namens inwoners van Bornerbroek het woord om procedures aan te kondigen tegen het oprekken van de regels om meer bedrijven te bewegen tot de aankoop van een bouwkavel.

Dreijerink voerde aan dat aan diverse voorwaarden niet is voldaan, dat een woonwijk in aanbouw binnen de geurcirkels komt te liggen en dat beloftes zijn geschonden. Hij sprak namens een behoorlijke groep inwoners van het kerkdorp in het broekland westwaarts van Borne. De groep gaat nog wel in gesprek met wethouder Ten Seldam, waarbij ook raadsleden kunnen aanschuiven om zich breder en dieper te laten informeren over de grieven in Bornerbroek.

Opvallend is dat eind vorige eeuw het zware verzet tegen de aanleg van het Regionale Bedrijventerrein Twente ook vanuit Bornerbroek kwam, onder aanvoering van de charismatische boerenvoorman Bolscher, die telkens nieuwe wegen vond om juridische versperringen op te werpen. Onder zijn leiding wist Bornerbroek vele slagen te winnen, boekte telkens tijdwinst, maar dolf uiteindelijk in rechte het onderspit, waarna mede door de economische crisis en bestuurlijk en ambtelijk mismanagement de bedrijven het alsnog lieten afweten, een aantal eenzame nieuwkomers uitgezonderd, zoals Timberland, Buiting en ViVoChem. Nu het economische klimaat verbetert, willen provincie en betrokken gemeenten (Almelo, Borne, Enschede en Hengelo) van XL Park een logistieke hotspot maken en bedrijven lokken met een betere verkaveling plus vermindering en versoepeling van de regels.

Deel dit nieuws!