De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Minder regels op XL Park aan A35 om meer bedrijven aan te lokken

Minder regels op XL Park aan A35 om meer bedrijven aan te lokken

ALMELO - De gemeente Almelo gaat op XL Park aan de A35 nabij Bornerbroek een bult regels en eisen overboord gooien om het voor bedrijven aanlokkelijker te maken zich hier te vestigen. 

Het tempo van de gronduitgifte loopt achter bij de verwachting. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, waarin behalve Almelo ook Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel participeren, wil daarom al enige tijd obstakels wegnemen voor bedrijven die overwegen grond af te nemen.  De gemeente Almelo moet  na afstemming met de andere aandeelhouders het bestemmingsplan wijzigen omdat XL Park  op haar grondgebied ligt.

Uit onderzoek en uit de praktijk  van de acquisitie zou zijn gebleken dat het huidige bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan slecht op de marktvraag en aansluiten en hierdoor ‘de gewenste ontwikkeling van het bedrijventerrein’ belemmeren. Ook de investeerder Heylen, die op XL Park veel grond kocht en die ook weer wil slijten, heeft hierop aangedrongen.

De ooit gekozen uitgangspunten zouden verouderd zijn en deswege moeten worden veranderd om ‘de remmende werking’ op te heffen. Dit geldt voor de maximale bouwhoogtes, de milieuzonering en de reservering van gronden voor groen en verkeer. In de praktijk is gebleken dat potentiele bedrijven mede hierdoor afhaken. Er wordt straks meer rekening gehouden met flexibiliteit in de ‘ruimtelijke invulling’ om te zorgen voor ‘inspiratie bij de initiatiefnemer’.

 

Deel dit nieuws!