De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ten Seldam opnieuw onder vuur; crisissfeer in Almelo neemt toe

Ten Seldam opnieuw onder vuur; crisissfeer in Almelo neemt toe

Almelo - De gemeente Almelo verkeerde vanavond op de rand van een politieke crisis. Het college van burgemeester en wethouders beraadde zich op de precaire situatie toen wethouder Ten Seldam van het CDA in het politieke zand moest bijten. De inzet was de aanleg van een breed fietspad voor tweerichtingsverkeer (een stuk F35 dat in Almelo dan weer niet zo mag heten) op het bedrijventerrein Turfkade, bezijden de Plesmanweg. De plek die de wethouder per se voor het fietspad wilde aan de westkant van de weg werd via een amendement in zijn tegendeel veranderd: de oostkant. Opvallend was, in politiek-bestuurlijke zin, dat twee van de drie coalitiepartijen (SP en ChristenUnie) Ten Seldam lieten vallen. Alleen haar eigen partij, het CDA, steunde haar nog, met de oppositionele VVD als belangrijkste oppoker en bondgenoot.

Het was niet voor het eerst dat Ten Seldam een meerderheid van de gemeenteraad tegenover zich kreeg. Een poos geleden ging het finaal mis met haar voorstellen voor de verkeerssituatie in de Noordelijke Binnenstad en Haghoek/Rosarium. In een tumultueuze vergadering kreeg ze destijds letterlijk en figuurlijk geen voet aan de trapper en verbrokkelden haar beleidsvoorstellen één voor één. Naast de inhoudelijke kritiek is de bestuurlijke kritiek op Ten Seldam dat ze een politieke antenne ontbeert, te veel de oren laat hangen naar ambtenaren en externe deskundigen, wat in de raadszaal veel irritaties oproept. En dat gebeurt niet alleen bij mobiliteitsbeleid, ook op andere beleidsterreinen waar zij voor verantwoordelijk is, van erfgoed tot wijkcentra.

De vergadering zou vanavond beginnen met een beleidsvisie op de toekomst (of geen toekomst) van de wijkcentra. Eerder haalde de raad vernietigend uit naar de voorstellen op dit front, maar vanavond zou de discussie dan toch plaatsvinden. De raad stak er op instigatie van de PvdA in meerderheid een stokje voor, want ook de nieuwe voorstellen zouden aan alle kanten rammelen, er zou geen visie zijn, geen ambitie en bovendien een grote mate van willekeur. Ten Seldam zat erbij, hoorde het uiterlijk onbewogen aan en moet nu ten derde male aan de slag.

En toen kwam de fietspadkwestie er nog eens overheen. Een fietpad aan de westkant van de Plesmanweg zou de beste optie zijn, stelde Ten Seldam, op grond van wat haar ambtenaren vonden, plus onderzoek van een ingeschakeld extern adviesbureau. Het begon er al mee dat de raad niet alle informatie had gekregen (zoals dat onderzoek) en vervolgens werd er door een meerderheid op gewezen dat een keuze voor de westzijde betekent dat fietsers de drukke Plesmanweg twee keer moeten oversteken, eerst als ze van de oostwaarts van de Burgemeester Schneiderssingel aangelegde F35 komen en verderop wéér om op de oostelijke plek te komen van de toekomstige F35 naar Aadorp/Vriezenveen. Weer was het CDA en weer met de VVD als bondgenoot de grote verdediger van het voorstel, maar de meerderheid amendeerde het als gezegd in zijn tegendeel. Na een nadrukkelijke interventie stelde burgemeester Gerritsen (namens het college en dus Ten Seldam) voor het geamendeerde voorstel terug te nemen. Had de raad niet bewilligd, dan zou de positie van de wethouder schier onhoudbaar zijn geworden en dat ging een raadsmeerderheid te ver. En derhalve komt Ten Seldam met een nieuw voorstel... de verwachting is dat ze voor de verkiezingen niet sneuvelt en daarna (volgend jaaar maart) zélf besluit dat het tijd is voor leukere dingen in het leven, zoals een stukje fietsen, bijvoorbeeld naar een wijkcentrum.

Deel dit nieuws!