De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Brede samenwerking voor Twente als dé logistieke hotspot

HENGELO - Het bedrijventerrein XL Park, het Havenbedrijf Twente en de vereniging Port of Twente intensiveren de samenwerking teneinde de profilering van Twente als dé logistieke hotspot onder één merk in de markt te zetten. Hiertoe hebben wethouders van de vijf samenwerkende gemeenten in het Havenbedrijf Twente, directeur Geerdink van XL Park en de ondernemers Pluimers en Wery van de vereniging Port of Twente vandaag een intentieovereenkomst. ondertekend.

Twente wil zich prominenter en eenduidiger presenteren als het logistieke walhalla teneinde de concurrentiepositie en de slagkracht van de regio te versterken. De logistieke hotspot Port of Twente moet een draaischijf zijn voor de Twentse economie. Daarover komt wethouder Ten Heuw van Hengelo in een persbericht aan het woord. 'Onder de gezamenlijke noemer Port of Twente kunnen we met elkaar een nog sterkere lobby voeren in Brussel en Den Haag', aldus de Hengelose schepen. Twente wordt gepromoot vanwege zijn strategische ligging op een belangrijke corridor in het Europese transportnetwerk van Rotterdam en Amsterdam via Duitsland naar de rest van Europa en de Baltische Staten. Daar heeft haar Ten Heuw's ex-collega Bron, die zijn bestuurlijke carriere als wethouder te Hengelo onlangs eigener beweging beëindigde, zich zeer voor ingespannen.

Twente wil nu dé vestigingsplek voor bedrijven in de logistieke sector zijn, heeft één van de grootste binnenhavens voor de scheepvaart in Nederland, in Hengelo, zowel voor bulktransport als containers. Onder de naam Port of Twente ontstaat één strategische en operationele partner voor de hele keten in de transport en logistiek.'Er is veel gaande in de logistieke sector in Twente. Bundeling van de krachten is noodzakelijk voor een herkenbaar en eenduidig profiel van de sector”, aldus algemeen directeur Pluimers van Bolk Transport namens de vereniging Port of Twente.

Ook voor SP in Overijssel moet zonne-energie van het dak komen

HENGELO - Na de ChristenUnie laat nu ook de Socialitstische Partij in Overijssel weten het massale gebruik van agrarische grond voor de aanleg van zonneparken problematisch te vinden. Eerst moeten alle daken van gebouwen die zich lenen voor de plaatsing van zonnepanelen worden benut. Gedacht wordt dan aan bedrijven, kantoren en scholen.

Er ontstaat steeds meer verzet tegen het oprukkende zonneparkenlandschap ten koste van grond die boeren in gebruiken voor de voedselproductie. Overgens gaan juist veel boeren overstag doordat projectontwikkelaars hen een veelvoud bieden voor grond bieden dan ze aan gewassen kunnen verdienen. Er dreigt, ook volgens agrarische standsorganisaties, een toekomst waarbij de meeste agrarische grond in handen van (ook buitenlandse) zonne-energiemolochen is.

Om die reden heeft gewezen staatssecretaris Bleker van Landbouw en Natuur in 'Het Parool' laten weten zonne-energie alleen nog toe te staan op gronden van Rijkswaterstaat, Defensie en Staatsbosbeheer. Bleker, die nu deel uitmaakt van de Raad van Advies van zonne-energieproducent Powerfield, zegt dat het 'te gevoelig ligt alleen grond aan de landbouw te onttrekken'. En dus laat hij in 'Het Parool' concluderend en uitbreidend weten: 'Ook overheden en natuurorganisaties, die grote hoeveelheden grond bezitten, dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.' 

Voor de vergroening van de energievoorziening in Nederland is twaalf miljard euro per jaar in de subsuidiepot SDE beschikbaar. Het is geld dat alle Nederlandse huihoudens bijeen brengen door een toeslag op de energierekening. De rijkssubsidie zou volgens de SP meer moeten worden aangewend om het leggen van zonnepanelen op daken aan te brengen met subsidie te bevorderen. De provincie Overijssel zou daar te onzent ook een bijdrage aan kunnen leveren.

 

Oldenzaal betaalt mee aan meer personeel Hanze; Rijssen wil erbij

OLDENZAAL/RIJSSEN - De gemeente Oldenzaal zal als Hanzestad bijdragen aan extra kosten voor uitbreiding van de personele bezetting. De gemeente Rijssen-Holten doet het verzoek tot het Internationale Hanzeverbond toe te treden omdat Rijssen, begin deze eeuw gefuseerd met Holten, er blijkens museaal gestuurd onderzoek ooit lid van zou zijn geweest.

Van oudsher is Lübeck de voorzitter van het Internationale Hanzeverbond en voert ook de daarbij behorende werkzaamheden uit. Bij de start van de Nieuwe Hanze in 1980 waren er dertig steden aangesloten, nu zijn dat er 190, en als het aan Rijssen-Holten ligt weldra 191.

Was het in 1980 nog mogelijk om de taken van de Hanze bij andere functionarissen in de stad Lübeck neer te leggen, nu zouden de taken zo omvangrijk zijn geworden dat dit niet meer mogelijk zou zijn. Daarnaast doet zich de situatie voor dat drie bestuurders die jarenlang in het Presidium zaten en veel werkzaamheden verrichten zijn vertrokken of binnenkort inrukken. Van de zittenblijvers zou niet kunnen worden verwacht dat zij, naast hun voltijdbaan nog meer tijd aan de Hanze besteden.

Om die reden ligt er een voorstel van het presidium, onder wie burgemeester Heidema van Deventer, anderhalve ton uit te trekken voor een nieuwe functionaris. De gemeenteraad van Lübeck heeft besloten dit bedrag in zijn begroting te reserveren onder de voorwaarde dat er voldoende toezeggingen zijn van de andere Hanzesteden dat het bedrag wordt gedekt.

De nieuwe functionaris kan praktisch gezien het beste in dienst komen van de gemeente Lübeck waar ook al de werkzaamheden voor het Internationale Hanzeverbond plaatsvinden. De bijdrage voor de Hanzesteden is vrijwillig en het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal wil met twee cent de inwoner over de brug komen, wat totaal 640 euro is.

 

GBT wil drie wethouders en één van ChristenUnie in Twenterand

VRIEZENVEEN - Ook het nieuwe college der gemeente Twenterand krijgt vier wethouders, waarvan drie van GBT, dat de absolute meerderheid in de raadszaal heeft met twaalf van de 23 raadsleden. GBT zal zoals eerder gemeld de huidige fractiechef Paters, de voormalige wethouder Koster en het raadslid Harmsen voordragen voor het wethouderschap. Naar verwachting zal namens de ChristenUnie de zittende wethouder Van Abbema aanblijven, al zal ze water bij de wijn moeten, in elk geval zwemwater. In de boezem van GBT wordt gezegd dat deze partij dit dossier zal overnemen en ook de rest van de sportportefeuille/vitale verenigingen. 

Over het nu al tien jaar slepende zwembaddossier denken GBT en ChristenUnie fundamenteel anders. De kans is zeer groot dat GBT het plan voor een nieuw overdekt zwembad in Vriezenveen-Noord (Prinsenweg) sowieso afschiet en inruilt voor renovatie van het bestaande zwembad in Vriezenveen-Zuid (Schout Doddestraat), wellicht in combinatie met de bouw van een sporthal op sportpark Het Midden. Daarnaast zou GBT ook nog meer willen investeren dan al gepland in het complex De Zandstuve  tussen Vroomshoop en Den Ham.

In de afgelopen jaren fulmineerde GBT vaak tegen vier wethouders, nu heet het dat de partij zulks vooral deed omdat de gewezen 'regering' van CDA, SGP en ChristenUnie zelf had aangegeven dat drie fulltime wethouders genoeg zou moeten zijn voor Twenterand. Nu schrijft de partij - na een aanloopje - dat de grote winst wel moest worden verzilverd: 'GBT kiest voor drie wethouders vanwege de grote dossiers in het sociale domein, de nieuwe omgevingswet, meer direct contact met inwoners en organisaties en de zeer grote verkiezingsuitslag van zeven naar twaalf zetels. Het totale aantal wethouders in het college blijft daarmee op vier.'

 

Fusie brengt touringcarbedrijven Oad en Havi in nationale Top Drie

GOOR/RIJSSEN - Bij het busbedrijf van Oad in Goor treedt directeur Schuitemaker vanwege de fusie met Havi in Rijssen terug om ruimte te maken voor nieuwe lakenuitdelers. Het fusibedrijf, gevestigd te Goor op de plek van Oad, krijgt de naam Havi Travel op de gevel. Door de fusie is het nieuwe touringcarbedrijf één der grootste van Nederland, met twee binnenlandse vestigingen (naast Goor ook Lijnden) en twee buitenlandse (in Polen en Roemenië) met 150 bussen.

Oad, het door Joop ter Haar groot gemaakte reisconcern werd vooral bekend vanwege de reizen naar Zuideuropese vakantieoorden. De costa's en shangria's werden dichtbij gebracht. In de opvolging en overdracht gingen een paar dingen mis, in de automatisering en modernisering ook. Er ontstond een hoogoplopend conflict met de Rabobank over financiën en strategie. Uiteindelijk kwam Schuitemaker, voorheen werkzaam bij transportbedrijf Nijhof-Wassink, om de directie in handen te nemen en letterlijk en figuurlijk oude routes op te heffen en nieuwe wegen in te slaan.

De grondlegger van Havi is Johan Langenhof, die wel tijdig de bakens verzette, vestigingen in het voormalige Oostblok opende en aldus nieuwe markten aanboorde. Enige jaren geleden ging zijn zoon nog verder van huis, namelijk naar de megamarkt China, waar in potentie honderden miljoenen reizigers zijn te recruteren, dus geen reizen vanuit Nederland, maar náár Nederland.

 

Deel dit nieuws!