De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens LXX

Het was verpletterend toen ik de elpee 'Vroeger of Later' kocht van mijn krantenwijkgeld. We schrijven 1974. Ik was vijftien jaar. Er ging een wereld voor me open, zeg maar één groot onstuitbaar verlangen. De zeldzame combinatie van rebellie en liefdespijn. Alle teksten heb ik nog paraat, elke nieuwe elpee kocht elpee, later cedee, schafte ik terstond aan.

Er zijn twee in hun moerstaal zingende grootheden van wie ik alles heb gekocht, van Robert Long en Jenny Arean, die nooit samen optraden. Voort gaat'ie weer. De altstemzang en de poeziezang. En meestal (je kunt niet alles hebben) teksten die raken, althans mij, Long schreef ze zelf, Arean vergaderde de beste tekstschrijvers om zich heen, onder wie Long.

Ik heb beiden gesproken, Long in het Oude Verkeershuis te Almelo, waar ze het niet op 'homosuele zangers' begrepen hadden, dus dat duurde kort. Arean, op wie ik vroeger heimelijk verliefd was, heb ik geïnterviewd in De Reggehof, maar ook dat duurde kort, omdat ze ook naar de dokter in Goor was geweest, die ze des avonds in de voorstelling met name noemde.

Robert Long zou deze week 75 jaar zijn geworden, ware het niet dat hij een ongeluksgetal geleden stierf. Hij is deze week in het Nieuwe Luxor te Rotterdam te zijner onvergetelijkheid in zijn eigen en nu door anderen, onder wie Arean, gezongen repertoire herdacht.

https://www.youtube.com/watch?v=gfO_-AHy20Y

 

College in Borne komt onder druk raad met kwaliteitsslag ambtenarij

BORNE – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente hakt dezer dagen knopen door over een professioneel onderzoek om de ambtelijke en daarmee de bestuurlijke slagkracht on het schip van staat te versterken. Zulks om te voorkomen dat bestuursrapportages en jaarrekeningen te laat en te slecht zijn. De gemeenteraad heeft het helemaal gehad met het frustrerende gebrek aan ‘planning en control’ in de organisatie, waaronder de kwaliteit en de tijdigheid van besluitvorming ernstig hebben te lijden.

Onder aanvoering van gemeentesecretaris Rozendom, wiens taak het is een solide organisatie neer te zetten om college en raad te bedienen, moet er een ‘verbetertraject’ komen, werd in een brainstormsessie gezegd, want mooie presentaties en geduldige sheets zijn er nu genoeg geweest. Om het met voorman Van den Berg van BorneNu te zeggen: ‘Erken dat we het niet zelf kunnen, doe er wat aan en vraag ons dat te faciliteren.’

Met zo’n plan wil burgemeester Welten namens het college snel naar de gemeenteraad komen om spijkers met koppen te slaan. Of om, zoals het CDA-raadslid Schothuis het college aanmoedigde, ‘gevoel voor de bal’ te krijgen. Welten wil eerst 'een stukje crsisbeheersing' en aansluitend daarop verandering van cultuur en gedrag.

Ex-wethouder van CDA in Wierden nu in bestuur Punt Vroomshoop

VROOMSHOOP/WIERDEN  – Voormalig wethouder Span van de gemeente Wierden is benoemd in de Raad van Toezicht van de Stichting Activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Ze is meteen waarnemend voorzitter voor het geval voorzitter Van Hoek verstek moet laten gaan. Een derde toezichthouder is de jurist Beuving. Ze is als advocaat en mediator partner in het bedrijf Blankestijn.

Verder schuiiven cateraar/horecaman Hammink (ex-Asito) en marketeer Bouma aan de tafel van toezicht aan.  Ook is er een kernteam voor de dagelijkse gang der dingen aangesteld, bestaande uit MarIon Lusseveld  (die de 'tent' de afgelopen tijd kranig en kordaat overeind hield) en Raymond Peddemors (formeel kernteamvoorzitter), plus Chantal Nevenzel voor de administratie.

De nieuwe Raad van Toezicht moet na een paar jaar van oplopende tekorten orde op zaken stellen. Ook daarom is Span aangezocht, want ze geldt als financieel deskundig, wat in combinatie met haar vierjarige ervaring als CDAwethouder van pas kan komen. Sinds de opening van Het Punt (activiteitencentrum, sporthal, bibliotheek en theater) is de verhouding met de gemeente problematisch, vooral in de subsidierelatie. De nieuwe wethouder Koster van Financiën in de gemeente Twenterand en net als Span een geboren Wierdenaar wil daar verandering in brengen.

 

Overigens LXXIX

Vandaag richting Denekamp geweest en het moet een hogere macht zijn die me dan in goddelijk licht steevast naar de Gravenallee lokt, meer specifiek naar het klooster der Franciscanessen, waar het zoet geurt naar de Schepper alller Dingen, onder wie niet te veronachtzamen Zijn uitverkoren Zusters. Het is daar sereen en mystiek, maar je kunt er ook zomaar worden bevangen door gezondige gedachten, waarbij gezondig de overlappende samentrekking is van gezond en zondig. 

De eerste keer dat ik er kwam, in de jaren tachtig, werd ik voorgesteld aan moeder-overste, oftewel Zuster Aquino, naar later bleek de dochter van postbode Nollen in het dorp mijner inwoning. Ik kwam daar om te praten over 'zusters' die vanuit Denekamp (eigenlijk Noord-Deurningen) waren uitgezonden naar Tanzania en die ik wilde bezoeken om er een serie verhalen voor de krant over te maken. Zo is het ook gebeurd. Bleek dat één van die missiefranciscanessen ook al een dorpsgenoot van me was, want Zuster Arnolde, geboren Klein Douwel, van 't Hoge Hexel.

Mooi spul, die zusters, maar toen al op leeftijd en nu vermoedelijk allemaal bij hun Heer. En volgens de Openbaring zal de Heer alle tranen van hun ogen afwissen en de dood opheffen; zodat er geen rouw zal zijn, geen geklaag, geen moeite meer, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Ik keek bij het klooster even omhoog en meende nonnen te zien die in de wolken waren.

Dinkelland wil woningbouw op plek oude bibliotheek in Denekamp

DENEKAMP - Er zullen vijf woningen worden gebouwd op de plek van de bibliotheek aan de Hopmanstraat in Denekamp. De gemeenteraad zal hiermee instemmen als het college van burgemeester en wethouders het plan daartoe weldra voorlegt.

De bibliotheek maakt nu deel uit van het Kulturhus aan de Oranjestraat te Denekamp, waar ook muziekonderwijs, vrijwilligerswerk en zogfunties zijn ondergebracht. Verder hebben het bibliotheekbestuur onder aanvoering van voorzitter Hamers en het gemeentebestuur onder verantwoordelijkheid van wethouder Duursma op basis van een convenant (en subsidie) ingezet op bevordering van duurzaamheid en terugdringing van laaggeletterdheid. 

Het college wil wel vastgelegd hebben dat de bouwhoogte van de grondgebonden huizen maximaal vier meter mag zijn. Zulks met het oog op de nabijheid van de uit 1859 daterende Nicolaasmolen, een achkantig monument, dat nog steeds een functie heeft al toeristisch erfgoed.

Deel dit nieuws!