De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

T-Port Logistic Campus vanwege arbeid en infrastructuur naar Almelo

ALMELO - De projectontwikkelaar Heylen is op het XL Park Twente bij Bornerbroek in Almelo begonnen met de verrijzenis een gebouwenconglomeraat van achttien hectare dat T-Port Logistic Campus Almelo gaat heten. Er kunnen grote en kleinere logistieke bedrijven worden gevestigd. Naar verwachting levert dit in de regio Almelo/Twente zo'n duizend banen op.

Heylen is gespecialiseerd in dit soort projecten in België en Nederland. Door bedrijven samen te brengen in één campus zijn gezamenlijke faciliteiten mogelijk. Zo kunnen laad- en losplatforms en parkeerterreinen dienen voor gemeenschappelijk gebruik, wat goedkoper en flexibeler is voor ondernemers. Ook personeel zou kunnen worden ingezet waar het op dat moment nodig is. Voor de ene onderneming ligt de piek in de zomer, terwijl een ander bedrijf juist met kerst het drukst is.

T-Port Logistic Campus Almelo omvat in principe één gebouw, maar minder saai dan‘bedrijfsdozen’ normaliter vaak zijn. In het gebouw worden elementen uit het verleden verwerkt; de gevelbekleding krijgt een weefpatroon dat verwijst naar de textielindustrie en de rechte dakranden worden onderbroken door vormen die aan boerderijen uit de streek herinneren.

Twente kan volgens Heylen als logistieke hotspot de opvolger van Venlo zijn, vooral vanwege voldoende arbeidspotentieel, maar ook met snelwegen en waterwegen (terminal) in de buurt. Ook spoorverbindingen en luchthaven in de nabijheid worden pluspunten genoemd.

De campus verrijst in fases, binnen een half jaar kunnen de eerste huurders er al terecht.

Keuze voor aardgasloos gedeelte woonwijk Opbroek in Rijssen

RIJSSEN – In het bestemmingsplan Opbroek Noord te Rijssen zullen huizen komen zonder aansluiting op het aardgasnetwerk. Voor Opbroek Noord, aan de Enterse kant van Rijssen, zal het principe van ‘aardgasloos bouwen’ worden uitgewerkt. De gemeenteraad van Rijssen-Holten juicht deze ontwikkeling toe. Een commissie uit de raad buigt zich nog over de verkeersstructuur in en om Opbroek als Zuid en Noord zijn voltooid en zal dit met buurtbewoners en exploitanten te bespreken.

Onlangs werd in Rijsssen het minisymposium ‘Naar aardgasloze nieuwbouw’ gehouden. Op kleinere schaal gebeurt het links en rechts al, op grote schaal vraagt het vooral om bestuurlijke ambitie en maatschappelijk draagvlak. Daarbij kunnen de woonlasten een belangrijk argument zijn, want gasgebruik is begrotelijk. Het aantal experimenten 'wonen zonder aardgas' neemt rap toe.

Een mogelijkheid is het overgaan op all-electric in combinatie met een warmtepomp, pv-panelen en elektrische boilers voor tapwater. Andere opties zijn het gebruik van bio- en synthesegas of van duurzame warmte, waarbij een nieuwe infrastructuur gewenst is en bronnen en lage temperatuurverwarming noodzakelijk zijn. Steeds meer gemeenten en ook (bouw)bedrijven nemen de regie in handen voor huizen/wijken te bouwen die geen aardgasaansluiting meer hebben.

AkzoNobel Salt in Hengelo besteedt logistiek uit aan Bolk in Almelo

HENGELO/ALMELO - Het transportbedrijf Bolk gaat de logistiek verzorgen voor het zoutbedrijf Salt Specialties van AkzoNobel te Hengelo. AkzoNobel produceert in Hengelo verpakt zout en zoutproducten ten behoeve van zowel consumenten als industrie. Om de vervoersstromen te optimaliseren en te verduurzamen heeft AkzoNobel een overeenkomst gesloten met Bolk, mede-eigenaar van de nabijgelegen multimodle terminal CTT.

De pallets met producten van AkzoNobel worden door Bolk vervoerd naar een nieuw te bouwen opslaghal naast de Container Terminal Twente (CTT)  in het havengebied van Hengelo en daar opgeslagen. Bolk beheert de voorraad en laadt de pallets in vrachtwagens en containers voor levering aan klanten in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Bolk zal het vervoer en de opslag energieneutraal maken door alle benodigde energie voor deze operatie zelf op te wekken met zonnepanelen op het dak van de opslaghal. AkzoNobel wil door deze uitbesteding de service aan zijn klanten verbeteren. In het kader van deze heroriëntatie zullen de logistieke medewerkers van AkzoNobel overgaan naar Bolk.

ChristenUnie bepleit ook schadeprotocol NAM voor Oost-Nederland

ROSSUM/HARDENBERG – Er moet vanuit de regio nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor de effecten van gaswinning, boringen en ondergrondse afvalopslag. Vooral in de oostelijke dreven van Twente en noordwaarts in de omgeving van Hardenberg speelt dit en het statenlid Stelpstra van de ChristenUnie wil dat gelijk-op met Groningen er eveneens een schadeprotocol komt voor Oost-Nederland. Hij wijst erop dat de provincie Drenthe daar al mee in de weer is. Stelpstra: ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is.’

Volgens gedeputeerde Traag is Overijssel al bezig om mee te liften.  Er zijn al contacten met Drenthe en in breder perspectief zou binnen het Interprovinciaal Overleg onderzoek plaatsvinden over naar de schadeafhandeling van boringen, winningen en afvalopslagen in de ondergrond van met name Noord- en Oost-Nederland, waarbij de Nederlandse Olie Maatschappij (NAM) betrokken is. Er vindt volgende week een informatieve bijeenkomst over actiemodellen en schadeprotocollen plaats in Hardenberg. Het is naar de mening van Stelpstra zinvol ‘wat meer op de trom te slaan’.

Scholten doet op aandrang van boze buurt wat PvdA en SP willen

GOOR – Er komt alsnog een extra vergadering van de gemeenteraad in de Hof van Twente over het voornemen bijna honderd bomen te vellen, maar aanleiding daartoe is er niet meer, althans niet zo urgent, nu het college van burgemeester en wethouders bij monde van wethouder Scholten heeft laten weten de kap in elk geval op te schorten.

De monumentale en kerngezonde eiken aan de Gondalaan, de Haaksbergerweg en de Oude Haaksbergerweg te Goor zouden noodzakelijk moeten wijken vanwege de asbestsanering in de wijk ’t Gijmink. Daartegen bestond veel weerstand in de buurt en wethouder Scholten liet woensdag tijdens een informatieve bijeenkomst weten voorlopig af te zien van het omzagen. Er zal nader in beeld worden gebracht of er risico’s zijn voor de volksgezondheid in de wijk indien de eiken blijven staan. De eis onderzoek te doen was eerder voor de raadsfracties van PvdA en SP reden een spoedvergadering van de gemeenteraad uit te schrijven.

Scholten heeft laten weten dat er een werkgroep komt met omwonenden, ambtenaren en externe deskundigen om te bezien of er mogelijkheden zijn om (alle of zoveel mogelijk)  bomen te laten tijdens de saneringswerkzaamheden.

Deel dit nieuws!