De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens XIX

‘Er is niet één resultaat van wetenschappelijk onderzoek, dat ook maar ergens het geloof in de schepper aantast. Mijn geloof in de schepper is er eerder – in verbazing en verwondering – door gesterkt’, aldus professor Lever in een interview dat 5 augustus 1976 in het AD stond. Ik vond het knipsel (dat deed je toen nog: knippen, en ik heb er nóg een handje van, zo snel gaat de evolutie nou ook weer niet) in een doos met artikelen en aantekeningen uit die tijd..

Wat me er destijds toe bracht het artikel van de hand van L.W.J. van Atten te bewaren, weet ik niet, vermoedelijk die ‘eeuwige discussie’ over oerknal versus schepping, mij frappeert nu, 42 jaar later, vooal de naam van de man: Lever. Hij kende de beperkingen van het menselijk leven:: 'Ik heb maar dertienhonderd kubieke centimeter hersens tot mijn beschikking.'

Ik ben met een grote nieuwsgierigheid naar buitenaards leven vervuld, maar ik zal de resultaten van het onderzoek heel rustig en zonder enige spanning afwachten.' Lever bedoelde vermoedelijk dat hij ze in zijn creatietheorie zou inpassen. God heeft de bevindelijkheid van wetenschappelijk onderzoek nodig, denk ik, om Zijn schepping beetje bij beetje beter beter te begrijpen.

Ik haf geen idee of Lever nog leeft. Hij was in 1976 hogleraar in de dierkunde aan de Vrije Universiteit, het bolwerk van de gereformeerde staatsman Abraham Kuyper, wat er wellicht aan bijdroeg dat Lever zich als gereformeerd bioloog afficheerde. Hij overleed volgens Wikipedia in 2010 en waar hij nu is weet niemand. Hij komt in het interview niet naar voren als iemand die zich daar druk over maakte; hij zal zichzelf naar ik vermoed ingepast hebben. God hebbe zijn ziel.

Kritiek op provincie Overijssel die besluit gemeente Borne wegzet

BORNE/ZENDEREN - De provincie Overijssel legt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen ruim een maand ter inzage, van 9 augustus tot en met 19 september. Er bestaat in Zenderen en ook in Borne veel bezwaar tegen de mestfabriek. Ook de gemeenteraad van Borne is tegen, want vreest verkeersoverlast en gezondheidsklachten.

Het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence wil als opdrachtgever met de installatie een bijdrage leveren aan het terugdringen van het mestoverschot in Twente. Ook levert de fabriek volhens Twence een bijdrage aan het herwinnen van nieuwe grondstoffen, de opwekking van duurzame energie en de zuivering van vervuild water.

De provincie Overijssel vindt dat het belang van milieuwinst en duurzaamheid mpet prevaleren boven de zorgen van de bevolking en de gemeente, deels trouwens onderschreven door de Raad van State. Op dec handelwijze van de provinciale overheid. het overrulen van een raadsbesluit, bestaat veel kritiek, overigens ook in de Provinciale Staten.

Drie bedrijven kandidaat voor ambassadeurschap van Glasrijk

TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen heeft drie kandidaten voor het ambassadeurschap van Glasrijk in de essengemeente geselcteerd. Het zijn BWG Stables, Koopman Assurantiën en Bouwmketaal.

De genomineerden worden voorgedragen door de oud-ambassadeurs, 22 in getal ondertussen, waarna ondernemers van Tubbergen de kans krijgen om hun stem uit te brengen. Volgens bestuurslid Kolsté van Glasrijk Tubbergen en burgemeester Haverkamp stonde bij de selectie dit jar drie 'kernwaarden' centraal. Het gaat om hedendaagse wondertermen als innovatief, duurzaam en maatschappelijk betrokken. 'Dat is bij alle drie ruimschoots het geval', meent de burgemeester.

BWG Stables is het bedrijf van de springruiters Ben, Wim en Gerco Schröder die het voormalige melkveebedrijf van hun ouders ombouwden tot een allround paardenbedrijf, waar zowel topsport als training en handel centraal staan. Mede om de paardensport onder het brede publiek te promoten en Tubbergen op de kaart te zetten, organiseren zij jaarlijks het internationale springconcours Jumping Schröder. Koopman Assurantiën is gericht op maatwerk en persoonlijke aandacht en steekt de helpende hand waar dat nodig is. Dit kan zijn door sponsoring, maar ook door het deelnemen aan het verenigingsleven of het meedenken over het voorkomen van risico’s bij activiteiten of evenementen. Het bedrijf heeft altijd plek voor het volgen van een snuffelstage of afstudeerproject. Bouwmetaal werkt met hogescholen, gemeente en ondernemers met als doel om jong talent in de regio te houden. Het familiebedrijf werkt materieel mee aan tal van feesten en partijen.

Wierden baalt van miljoen winst (gemeenschapdgeld) Holterman

WIERDEN – De verkoop van grond aan de A35 in Wierden krijgt nog een staart, want in de gemeenteraad bestaat scepsis over en weerstand tegen de deal met zakenman/investeerder Holterman (van het investeringsvehikel Orbys) die na samenspraak met de vorige eigenaar Hammink (van het Theaterhotel) van de gemeente 2,3 miljoen euro kreeg voor drie percelen grond die Orbys ongeveer een half jaar geleden voor de helft kocht. De gemeente wil hier huisvesting laten realiseren ten behoeve van de school De Passie.

De gemeenteraad was niet op de hoogte van het miljoen tussen aankoop en verkoop, het college dacht dat de deal goed was, maar wist - blijkt achteraf - van God noch Zure Pruimen en de gemeenteraad ging vorige week ondanks gepeperde waarschuwingen van met name de VVD (maar ook PPW) onder druk akkoord met de transactie. De druk bestond eruit dat Orbys van het college keihard eiste de transactie vóór het zomerreces af te ronden.

Het college van burgemeester en wethouders verdedigde bij monde van een nog niet ingewerkte NEW-wethouder Braamhaar, het voorstel omdat de prijs ‘marktconform’ zou zijn. Ook burgemeester Robben nam dat woord meermalen in de mond. Ondernemers willen er wat aan verdienen, daar is volgens hem niks mis mee; zo werkt de markt,

Een poging van coalitiepartij NEW, de grootste fractie in de raad, maar voor het eerst collegepartij, om uitstel van de besluitvorming te krijgen liep spaak, waar woordvoerder Nieuwenhuis zich stilzwijgend bij neerlegde.  De verklaring van NEW in de wandelgangen: ‘Je kunt je eigen wethouder toch niet laten vallen.’ Ondertussen is het gemeentehuis in spreekwoordelijke zin volledig van de leg. Het college is namelijk na raadpleging van het kadaster zeer geschrokken van het verschil in de bedragen en zou daarover nog 'met de verkopende partij'  in gesprek willen, maar de kans dat Holterman (en mogelijk Hammink) genoegen neemt (nemen) met minder gemeenschapsgeld lijkt ongeveer even groot als pak hem beet 2.275.000 keer nul komma niks.

Overigens XVIII

Er zijn volgend jaar maart verkiezingen ter verversing van het Overijssels parlement. Wat zegt u? Nou, dat is een volksvertegenwoordiging die boven de Regio Twente en de Regio Zwolle staat, of in die veronderstelling leeft. Een kwabbige bestuurslaag, een soort Europees Parlement, waarvoor we volgend jaar trouwens ook ter stembus mogen, maar dan in mei; onze democraziekte.

Zowel de Staten van Overijssel als die van Europa ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat ze bulken van de centen en de schijnmacht. Het zijn overbodige insituties in bestuurlijke paleizen. De firma's Verdeel en Heers, waar feestneuzen van het type Rutte en Hijum mooi weer spelen.

Om het tot Overijssel te beperken: er zijn daar zoveel kluizen en kelders met vrij besteedbare miljoenen dat Dagobert Duck zich terstond wenend bij de Voedselbank zou melden.

Eén van de taken der provincie is toezicht houden op de financiële huishouding in de gemeenten. Overijssel gaat grenzen over, want bemoeit zich inhoudelijk met gemeentelijk beleid en dwingt lokale bestuurders in te stemmen met een mestproductiebedrijf in Aadorp en een mestverwerkingsbedrijf in Zenderen. De gemeenteraden zijn tegen, maar de provincie draait als het zo uitkomt de lokale democratie de nek om. We laten die salonjonkers aan de Luttenbergerstraat een poepie ruiken. De tijd lijkt rijp voor Unie van Twente die onverbiddelijk zal leiden tot een Acte van Verlatinghe, Overijssel opgeheven, weg met de kletskoek van de heidemasessies, leve de Vrije Republiek Twente.

Deel dit nieuws!