De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Sanering veertigduizend kubieke grond Akzo

Hengelo – Het aannemersbedrijf De Vries & Van de Wiel is begonnen met de sanering van de verontreinigde bodem op het terrein van de voormalige chloorfabriek van AkzoNobel aan de Boortorenweg te Hengelo. Het gaat vooral om het verwijderen van voornamelijk met kwik verontreinigde grond op het terrein. Dat is nodig vanwege een duurzame herontwikkeling van deze locatie. De chloorfabriek werd vijf jaar geleden gesloten en drie jaar geleden zijn de bovengrondse sloopwerkzaamheden op het circa tachtig jaar oude industrieterrein. De bodemsanering is nu noodzakelijk om de grond geschikt te maken voor nieuwe industriële activiteiten. Het grootschalig reinigen van een met metallisch kwik verontreinigd terrein in combinatie met de complexiteit van een historisch industrieel terrein zou in Nederland op deze schaal nog niet eerder zijn vertoond. Het op duurzame wijze saneren is één van de uitgangspunten bij de saneringsaanpak geweest. Naar verwachting zal circa veertigduizend kubieke meter grond worden ontgraven worden. Tevens worden ondergrondse fundaties, kabels en leidingwerk van de voormalige fabriek verwijderd. Voor zover grond en puin niet ter plekken zijn te reinigen voor hergebruik vindt afvoer per schip plaats.

Deel dit nieuws!